Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach umowy z NFZ w Przychodni Rodzinnej AMICUS funkcjonują poradnie:

Gabinet Położnej Środowiskowej

Zespół utrzymujący czystość