RABATY:

- Dla emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji: 10% rabatu przy jednorazowym wykupieniu co najmniej 10 zabiegów

- Dla Pacjentów zapisanych do lekarza POZ do Amicusa: 5% rabatu przy jednorazowym wykupieniu co najmniej 10 zabiegów

- Dla klientów Mondial Assistance: 5% rabatu przy wartości zabiegów równej lub wyższej  niż  400 zł. 

 

                                                               Zapraszamy

tel. 74 645 76 11